सेन्सर किटहरू

छवि भाग नम्बर विवरण स्टक किन्नुहोस्
CE321 KIT

CE321 KIT

Comus International

DOOR AND WINDOW SWITCH 150VAC/0.

स्टक मा: २३,०४९

$5.64000

CEA203 KIT

CEA203 KIT

Comus International

SMALL ARMOURED ALUMINIUM SURFACE

स्टक मा: ७,७५१

$14.19000

CE621 KIT

CE621 KIT

Comus International

RECTANGULAR SURFACE MOUNT 150VAC

स्टक मा: २९,९२५

$4.01000

CE121 KIT

CE121 KIT

Comus International

DOOR AND WINDOW 140VAC/0.5A SWIT

स्टक मा: ३२,०८५

$3.74000

CEA 403/BK KIT

CEA 403/BK KIT

Comus International

ALUMINIUM SURFACE MOUNT 150VAC/0

स्टक मा: ४,८९१

$22.49000

CE521 KIT

CE521 KIT

Comus International

RECTANGULAR DOOR AND WINDOW 150V

स्टक मा: ३६,४७४

$3.29000

G3RS001

G3RS001

Comus International

G3 HEAVY DUTY ARMOURED ROLLER SH

स्टक मा: २,७८८

$43.03000

G3JB004

G3JB004

Comus International

G3 WEATHERPROOF CONDUIT JB 8-WAY

स्टक मा: २८,७०८

$4.18000

G3JB002

G3JB002

Comus International

G3 JUNCTION BOX WHITE 22-WAY WIT

स्टक मा: १९,०८९

$6.81000

G3SC002

G3SC002

Comus International

G3 SURFACE MOUNT SECURITY SWITCH

स्टक मा: ६,६५०

$16.54000

CEA 403 KIT

CEA 403 KIT

Comus International

ALUMINIUM SURFACE MOUNT 125VAC/0

स्टक मा: ५,९२९

$18.55000

CEA205 KIT

CEA205 KIT

Comus International

SMALL ALUMINIUM SURFACE MOUNT 15

स्टक मा: ६,८१९

$16.13000

KIT CE821

KIT CE821

Comus International

FLUSH MOUNT 140VAC/0.5A SWITCH &

स्टक मा: २९,९२५

$4.01000

E70 KIT

E70 KIT

Comus International

SECURITY 150VAC/0.5A SWITCH & UN

स्टक मा: २२,८८७

$5.68000

CE421 SWT MAG KIT

CE421 SWT MAG KIT

Comus International

FLUSH MOUNT 150VAC/0.5A SWITCH &

स्टक मा: २५,३४१

$5.13000

CEA402 KIT

CEA402 KIT

Comus International

ALUMINIUM SURFACE MOUNT 150VAC/

स्टक मा: ७,५१८

$14.63000

G3FC001

G3FC001

Comus International

FLUSH MOUNT 15VDC/0.5A SECURITY

स्टक मा: ४,७७२

$23.05000

Top