चुम्बकीय सेन्सर - स्थिति, निकटता, गति (मोड्युल)

छवि भाग नम्बर विवरण स्टक किन्नुहोस्
PRA 100/30 BLUE

PRA 100/30 BLUE

Comus International

BLUE 140VAC/0.5A TUBULAR PROXIMI

स्टक मा: २५,१०४

$4.78000

PSA 240/30 - BLUE

PSA 240/30 - BLUE

Comus International

BLUE 400VAC/0.5A RECTANGULAR PRO

स्टक मा: २५,०९६

$5.18000

PROX SWITCH PTC 130/30

PROX SWITCH PTC 130/30

Comus International

M6 NP BRASS 125VAC/0.28A TUBULAR

स्टक मा: ९,७८६

$11.24000

MPSA 240/30 PROX LH BLUE

MPSA 240/30 PROX LH BLUE

Comus International

MINI BLUE LH 400VAC/0.5A RECTANG

स्टक मा: २५,२९१

$5.14000

PRC-SA-002 BLUE

PRC-SA-002 BLUE

Comus International

ALUMINIUM 400VAC/1.0A RECTANGULA

स्टक मा: ६,८२८

$16.11000

PSC 175/30 BLUE

PSC 175/30 BLUE

Comus International

BLUE 125VAC/0.28A RECTANGULAR PR

स्टक मा: १९,०९९

$7.33000

MPSA 240/30 PROX RH BLUE

MPSA 240/30 PROX RH BLUE

Comus International

MINI BLUE RH 400VAC/0.5A RECTANG

स्टक मा: २५,२९१

$5.14000

MMPSC 130/30 PROX LH BLUE

MMPSC 130/30 PROX LH BLUE

Comus International

MICRO MINI BLUE LH 100VAC/0.5A R

स्टक मा: १९,०९९

$7.33000

SRA-SP-001

SRA-SP-001

Comus International

SENSOR PROX FERROUS METAL FRONT

स्टक मा: ३,५६५

$33.66000

PRA-SP-050K (RS)

PRA-SP-050K (RS)

Comus International

HEAVY DUTY 400VAC/2.0A NO SWITCH

स्टक मा: २,८२१

$42.53000

MPSC 130/30 PROX RH BLUE

MPSC 130/30 PROX RH BLUE

Comus International

MINI BLUE RH 100VAC/0.5A RECTANG

स्टक मा: १९,०९९

$7.33000

MMPSA 240/30 PROX LH BLUE

MMPSA 240/30 PROX LH BLUE

Comus International

MICRO MINI BLUE LH 400VAC/0.5A R

स्टक मा: २५,२९१

$5.14000

PTAP 470/30 - M6 PROX SWT

PTAP 470/30 - M6 PROX SWT

Comus International

BLACK M6 400VAC/0.5A TUBULAR PRO

स्टक मा: ७,७४६

$14.20000

MMPSC 130/30 PROX RH BLUE

MMPSC 130/30 PROX RH BLUE

Comus International

MICRO MINI BLUE RH 125VAC/0.28A

स्टक मा: १९,१५१

$7.31000

MMPSA 240/30 PROX RH BLUE

MMPSA 240/30 PROX RH BLUE

Comus International

MICRO MINI BLUE RH 400VAC/0.5A R

स्टक मा: २५,२९१

$5.14000

PSB 175/30 BLUE

PSB 175/30 BLUE

Comus International

BLUE 125VAC/0.28A RECTANGULAR PR

स्टक मा: १९,६३५

$7.13000

MPSB 130/30 PROX LH BLUE

MPSB 130/30 PROX LH BLUE

Comus International

MINI BLUE LH 125VAC/0.28A RECTAN

स्टक मा: १९,४४४

$7.20000

PSA 240/30 - BLACK

PSA 240/30 - BLACK

Comus International

BLACK 400VAC/0.5A RECTANGULAR PR

स्टक मा: २१,७७५

$5.97000

PRA 30/10 BLACK

PRA 30/10 BLACK

Comus International

BLACK TUBULAR PROXIMITY SWITCH N

स्टक मा: १०,५५६

$10.42000

PRA 240/30 BLUE

PRA 240/30 BLUE

Comus International

BLUE 400VAC/0.5A TUBULAR PROXIMI

स्टक मा: २६,७८५

$4.48000

Top