ठोस राज्य रिले

छवि भाग नम्बर विवरण स्टक किन्नुहोस्
AC37

AC37

Comus International

SSR RELAY DPST-NO 500MA 0-60V

स्टक मा: ३८,२१६

$3.14000

AC30S

AC30S

Comus International

SSR RELAY DPST-NO 85MA 0-400V

स्टक मा: ३७,५४२

$2.93000

AB21RS

AB21RS

Comus International

SSR RELAY SPST-NO 250MA 0-40V

स्टक मा: २२,५६९

$5.76000

AC38

AC38

Comus International

SSR RELAY DPST-NO 70MA 0-600V

स्टक मा: ३३,३३३

$3.60000

AC21RS

AC21RS

Comus International

SSR RELAY DPST-NO 250MA 0-40V

स्टक मा: ९,४९०

$11.59000

AC30

AC30

Comus International

SSR RELAY DPST-NO 100MA 0-400V

स्टक मा: ४०,०००

$3.00000

AC31S

AC31S

Comus International

SSR RELAY DPST-NO 100MA 0-350V

स्टक मा: ३७,५४२

$2.93000

AC37S

AC37S

Comus International

SSR RELAY DPST-NO 450MA 0-60V

स्टक मा: ३७,६१७

$3.19000

AA40

AA40

Comus International

SSR RELAY SPST-NO 45MA 0-1500V

स्टक मा: १७,३०५

$8.09000

AB47S

AB47S

Comus International

SSR RELAY SPST-NO 1.25A 0-80V

स्टक मा: ५०,९२५

$2.16000

AA36

AA36

Comus International

SSR RELAY SPST-NO 2.5A 0-60V

स्टक मा: ३८,७०९

$3.10000

AB37S

AB37S

Comus International

SSR RELAY SPST-NO 500MA 0-60V

स्टक मा: ७३,८२५

$1.49000

AB23RS

AB23RS

Comus International

SSR RELAY SPST-NO 170MA 0-250V

स्टक मा: २१,६६६

$6.00000

AC30F

AC30F

Comus International

SSR RELAY DPST-NO 100MA 0-400V

स्टक मा: ३९,०८७

$3.07000

AB31S

AB31S

Comus International

SSR RELAY SPST-NO 120MA 0-350V

स्टक मा: ८६,६१४

$1.27000

AA36F

AA36F

Comus International

SSR RELAY SPST-NO 2.5A 0-60V

स्टक मा: ३७,८५४

$3.17000

AB38S-Q

AB38S-Q

Comus International

SSR RELAY SPST-NO 70MA 0-600V

स्टक मा: ४४,५३४

$2.47000

AB30S

AB30S

Comus International

SSR RELAY SPST-NO 100MA 0-400V

स्टक मा: ८६,६१४

$1.27000

AC38S-Q

AC38S-Q

Comus International

SSR RELAY DPST-NO 60MA 0-600V

स्टक मा: २७,३३४

$4.39000

Top